Tłumaczenia

1. Tłumaczenia pisemne 

Tryb:

Standardowy - 4-5 stron /dzień

Pilny 6-7 stron /dzień

Ekspres 8-11 stron / dzień

Super ekspres tłumaczenie w dniu zlecenia lub od 12 stron / dzień

1.1 Cena za jedną (1) stronę tłumaczenia pisemnego zwykłego wynosi od 30,00 PLN netto dla tłumaczeń pisemnych. Minimalne Zamówienie to 1 strona.

1.2 Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia wynosi 1800 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do pół strony).

1.3 Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do całej strony). Poświadczenie przysięgłe jednej (1) strony tłumaczenia wynosi dodatkowo + 19,00 zł netto za stronę obliczeniową.

1.4 Tłumaczenie jednego (1) rysunku lub slajdu wynosi 50% ceny tłumaczenia jednej (1) standardowej strony.

1.5 Weryfikacja dokumentów przetłumaczonych przez Ling House wynosi 50% ceny tłumaczenia jednej (1) standardowej strony. Weryfikacji tłumaczeń nie wykonanych przez Ling House nie podlegają dokumenty przetłumaczone poza siedzibą Ling House; są one traktowane jako nowe zlecenie.

1.6 Minimalne Zamówienie to jedna strona obliczeniowa.

1.7 Tłumaczenia realizowane w dniu dostarczenia tekstów do tłumaczenia uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie super ekspresowym.

1.8 Do okresu realizacji tłumaczenia nie są wliczane soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dzień zlecenia i dzień oddania tłumaczenia.

1.9 Dodatkowa opłata w wysokości 20% jest naliczana w przypadku tłumaczeń wykonywanych z piątku na poniedziałek.

1.10 Koszt wykonania korekty edytorskiej - 20 zł netto za stronę w przypadku tłumaczeń na język polski oraz 30 zł netto za stronę w przypadku tłumaczeń na język obcy.

1.11 Dodatkowa opłata w wysokości 20% jest naliczana w przypadku tekstów napisanych odręcznie i trudnych do odczytania.

1.12 Dodatkowa opłata w wysokości 50% jest naliczana w przypadku konieczności spisywania tekstów z kasety/płyty.

1.13 W przypadku wyceny rozbudowanych serwisów www, koszt takiej wyceny wynosi 100zł, wpłacona kwota zostaje zwrócona Klientowi w momencie zlecenia wycenionego tłumaczenia.

2.Tłumaczenia ustne

2.1. Cena za jedną (1) godzinę tłumaczenia ustnego wynosi od 150,00 zł netto dla tłumaczeń konsekutywnych i od 150,00 zł netto dla tłumaczeń symultanicznych. Minimalne Zamówienie to 4-godzinny blok tłumaczeniowy. Każdy pierwszy i drugi rozpoczęty blok tłumaczeniowy jest traktowany jako pełny blok. Cena 4-godzinnego bloku tłumaczeniowego wynosi od 600,00 zł netto w przypadku tłumaczeń konsekutywnych i od 600,00 zł netto w przypadku tłumaczeń symultanicznych. Każda rozpoczęta dziewiąta i następna godzina tłumaczenia ustnego dziennie jest traktowana jako pełna godzina.

Wszystkie wymienione ceny są cenami netto, do nich doliczany jest podatek VAT (23%).

2.2. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych są świadczone poza granicami gminy Chełmek, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz 100% stawki tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę podróży.

2.3. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego są świadczone w soboty, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 50%.

2.4. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego są świadczone w niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.

2.5. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego są świadczone przez okres dłuższy niż 8 godzin dziennie, cena za każdą dodatkową godzinę wzrasta o 50% w stosunku do stawki godzinowej naliczanej danego dnia.

2.6. W przypadku świadczenia usług tłumaczeniowych wyjazdowych, trwających dłużej niż 1 dzień, przyjmuje się stawkę 1000 zł brutto za każdy dzień wyjazdu tłumacza. Zaliczka na ten cel wpłacana jest przez Zamawiającego nie później niż siedem dni przed datą wyjazdu.